See how navex.lv looked in the past

Uzņēmumam “NAVex” ir plaša pieredze specifisku risinājumu izstrādē un ieviešanā dažādu nozaru uzņēmumos. Pateicoties mūsu speciālistu pieredzei un sadarbībai ar mūsu klientiem ir tapuši vairāki biznesa vadības un uzskaites automatizēšanas risinājumi vals
Rss:  
Updated: 17 Apr 2012
Bookmark Navex.lv:
       
 

Navex.lv reviews and comments

0 Reviews Add a new review

Keyword analysis

 
ar   292
 
nav   123
 
ir   383
 
ibm   327
 
dynamics   176
 
microsoft   1570
 
cognos   18
 
mājas   10
 
latvia   123
 
navision   8
 
r2   37
Keywords are search requests to search engines that people use to find some information. Keywords on a web page reflect what the page is about. Below are the keywords the site. Green line represents the frequency of keyword usage on the site.

Homepage links

Internal - 66
External - 4

Internal links from the site's home page define the general site's sections and serves as one of the most important factors of site ranking. External links tie the site with other sites and determines the site's theme. Relation of external links to internal links influences the distribution of the site's rank for search engines. It's desirable that the amount of internal links prevail.

Site score widget

  — Copy this code and place at your website